BYGG DIN FRAMTID MED

DTBA Construction

Vi anser att var och en av våra anställda är en nyckel till framgång. Företaget strävar efter att höja kompetensnivån så att medarbetarna kan nå sin fulla potential. Kunskap är det allra viktigaste inom DTBA. Därför strävar företaget efter att bygga partnerskap som kan leverera tjänster av hög kvalitet.

Läs mer

Vår historia

DTBA Construction grundades 2015 som ett resultat av ett företagssamarbete i syfte att kunna erbjuda tjänster i både Litauen och Sverige. DTBA har inrättat en personalavdelning i Litauen: DTBA Group, som bedriver verksamhet under handelsnamnet DTBA Recruitment. Syftet är att effektivisera DTBA Constructions urvals- och rekryteringsprocess och att ge arbetssökande som vill arbeta utomlands i byggnadsindustrin en bättre service.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Litauen har ökat stadigt, och Sverige är det land som investerar mest i Litauen. Av detta skäl – och för att svenskarna anses vara ett av världens lyckligaste folk – är det mycket intressant att söka sig till Sverige bland ambitiösa unga människor som vill skaffa sig internationella erfarenheter liksom bland skickliga yrkesutövare som strävar efter att fördjupa sina kunskaper på en ny marknad eller att få bättre betalt för sitt arbete.

Enligt en studie som utfördes av Stockholms handelskammare 2015 är Stockholm en av de snabbast växande städerna i Europa. Storstadstillväxten för med sig ökad kulturell mångfald och en mer positiv inställning till utländsk arbetskraft.

Målet

DTBA:s affärsidé är att skapa en tjänst som bidrar till att tillgodose en ökad efterfrågan på bygg- och anläggningsarbeten i Stockholmsområdet samt att ge litauiska arbetssökande goda anställningsmöjligheter utomlands. Företagets mål är att främja utbildning och integration i samhället genom relationer mellan anställda och ledning som får alla medarbetare att känna tillhörighet och ett varaktigt engagemang för företaget. Detta engagemang gör att personalen är nöjdare och arbetar professionellt samtidigt som det ger företaget en hållbar struktur.

Vi anser att var och en av våra anställda är en nyckel till framgång. Företaget strävar efter att höja kompetensnivån så att medarbetarna kan nå sin fulla potential. Kunskap är det allra viktigaste inom DTBA. Därför strävar företaget efter att bygga partnerskap som kan leverera tjänster av hög kvalitet och ge DTBA en möjlighet att bredda sig och skaffa sig större insikt om den svenska byggmarknaden.

Botell Volta

Fakta

Byggherre: Sisyfos Gruppen.

Typ av projekt: ombyggnad och renovering.

Projekttid: maj 2016 – april 2017.

Typ av byggnad: kontorshus från 1918.

Byggnadens storlek: 2 300 m2.

Slutresultat: smålägenheter.

Lägenhetsstorlekar: 82 lägenheter på mellan 9 och 25 m2.

Mer information om Botell Volta finns på den officiella webbplatsen www.botellvolta.se

Projektet

DTBA Construction AB har utfört ombyggnads- och renoveringsarbetena i Botell Volta. Projektet genomfördes i två etapper inom loppet av ett år, där varje etapp omfattade halva byggnaden. Inledningsvis arbetade 80 % av byggteamet med etapp 1, medan återstående 20 % ägnade sig åt att förbereda etapp 2. Teamet hade möjlighet att engagera sig i alla delar av projektet, från rivningsarbeten till plantering av träd och buskar och färdigställande av inredningen i lägenheterna.

Läs mer

Botell Volta

Erfarenheten

Botell Volta lärde DTBA-teamet att bedöma en byggnads värde genom att ta hänsyn till många olika variabler, främst kunskaper om byggnaden, hur den tidigare har använts och den samhällshistoria man kan få en glimt av under de gamla strukturerna.

Innan projektet påbörjades bestod kontorsbyggnaden av ett flertal lokaler med olika användningsområden: där fanns kontorsrum av olika slag, studios och lagerutrymmen. För att komma åt byggnadens kärna måste en del moderna konstruktioner rivas, och under detta arbete fick vi lite insyn i de olika verksamheter som har förekommit i huset och i hur arbetsmiljön var organiserad. Vi gjorde också åtskilliga spännande upptäckter.

Under etapp 2 av projektet hittade vi gamla träpelare i väggarna, bakom plywood och gips. Pelarna var skadade och behövde restaureras till sitt ursprungliga skick. Trä har alltid haft en särskild plats i litauernas hjärtan, det kan vi se i historieböckerna och förstå av det traditionella hantverket. Denna kunskap om och känsla för trä är en del av den litauiska kulturen. Därför var det särskilt givande för teamet att få arbeta med att restaurera pelarna och ge dem en ny funktion som inredningsdetaljer i lokalerna.

När vi öppnade ett ventilationsschakt under etapp 2 hittade vi också ett reklamplakat i original för Volta-dammsugare målat på en masonitskiva, troligen någon gång omkring 1925.

Resultatet

När bostadsutrymmena blir mindre får detaljerna större betydelse. Med detta i åtanke sökte teamet dels återskapa alla utrymmen med samma kvalitet, dels hantera dem alla var för sig: varje del av byggnaden bedömdes separat och betraktades som unik och som en måttstock för deras arbete. DTBA hade inte möjlighet att välja material för projektet, men arbetets kvalitet och hur det utfördes var helt och hållet teamets ansvar.

I och med att byggnaden gjordes om till ett hotell kommer många människor att få tillfälle att granska det arbete som har lagts ned. Därför var teamet tvunget att inte bara se till att genomföra ett framgångsrikt projekt som helhet, utan också koncentrera sig på varenda detalj i huset och tillmäta dem alla lika stor vikt.

Wenngarns slott

Fakta

Byggherre: Sisyfos Gruppen.

Typ av projekt: ombyggnad och renovering.

Projekttid: 2015 – 2018.

Anstaltshöjden, typ av byggnad: lägenhetshus.

Anstaltshöjdens totala storlek: 1 400 m2.

Slutresultat: bostadsrättslägenheter.

Lägenhetsstorlekar: 28 lägenheter på mellan 17 och 54 m2.

Mer information om Wenngarn finns på den officiella webbplatsen www.wenngarn.se

Projektet

Sedan 2015 har DTBA Construction AB utfört ombyggnads- och renoveringsarbeten vid Wenngarns slott tillsammans med byggherren. Byggherren har specialiserat sig på att bygga om och rusta upp byggnader eller delar av byggnader som bär traditionens prägel, och göra det på ett sätt som bidrar till att bevara det nordiska kulturarvet.

Läs mer

Wenngarns slott

Erfarenheten

När man renoverar en byggnad krävs det ofta stora förbättringar på vissa områden innan den är redo att börja användas igen. Anstaltshöjden, DTBA:s huvudsakliga projekt på Wenngarn, var annorlunda. Här måste många lager skalas bort innan byggnadens tegelstomme kunde friläggas. Därefter rekonstruerades alla interna strukturer som inte var bärande. Hela byggnaden förvandlades, från källare till vind. Planen var att skapa en utformning som gjorde att så mycket dagsljus som möjligt kunde släppas in i huset vid alla tidpunkter. För att de boende ska kunna njuta av dagsljus och frisk luft moderniserades byggnaden också, och fick takbalkonger av typen Velux Cabrio samt utvändiga terrasser.

Eftersom Wenngarns slott har ett unikt läge ägnade teamet mycket tid och möda åt utformningen av bysamhället kring slottet. Alléerna med flera hundra år gamla träd förnyades genom att döda träd togs ned och byttes ut mot nyplanterade. Buskage gallrades ur och nya växter planterades. Marken jämnades och nya gångvägar anlades, så att besökarna kan njuta av den fantastiska miljön.

Sedan urminnes tider har litauer en nära relation med naturen och i synnerhet träden. Eken ansågs förr vara helig, eftersom den var gudarnas boning, och småfolket bad sina böner vid dess stam. Att kontakten med naturen fortsatt är viktig i vår kultur är självklart, och vårt team trivs verkligen med att få göra trädgårdsarbete.

DTBA har även medverkat till andra projekt vid Wenngarn: Stenladan, Vagnslidret, Hus utan sladd, Ängsbacken, Brännvinsstugan och Musteriet.

Resultatet

Ombyggnad och renovering är DTBA:s livsluft. För en byggentreprenör finns det inget bättre sätt att skaffa sig kunskap, och möjlighet, att få insikt i svensk byggnadskultur och byggnadshistoria än att medverka till projekt som inte bara formar samhällens framtid utan också bevarar delar av det förflutna.

Tjänster

För mer information om vilka tjänster vi tillhandahåller, var god och fyll i förfrågningsformuläret eller kontakta DTBA Construction huvudkontor.

För dom senaste karriärmöjligheterna kontakta

DTBA recruitment

Besök hemsidan

Kvalitetsstämplar och Företagets politik

Våtrumsbehörig
enligt BKR

 
Godkänd BAS-P och
BAS-U 
 
Auktoriserat PER-företag
 
Certiferad HLR instruktör

ID06 registrerade

 

Försäkrad med
FORA

 

Försäkrad med
Ansvarsförsäkring

 

Medlem i Byggnads

 

Certifierad enligt
ISO miljö standard

 

Certifierad enligt
ISO kvalitetsstandard

 

För mer information om våra politik inom företaget läs mer: Miljöpolicy, Arbetsmiljöpolitik, Kvalitetspolicy.

Kontaktuppgifter

DTBA Construction AB

Huvudkontor och verkstad


Generatorgatan 26

19560, Arlandastad

Sverige


Reg. no 559035-2232

Godkänd för F-skatt


08-121 487 79

info@dtba.se

UAB DTBA Group

Rekrytering och urval


Vytauto pr. 32

44328, Kaunas

Litauen


Reg. no. in LT: 304164231

Reg. no in SE: 502078-1596

Registrerad för A-skatt


+370 37 206 352

recruitment@dtba.se

Skicka oss en förfrågan